Σχολικό Έτος 2014-2015

Για τη σχολική χρονιά 2014-15 θα εκπονηθούν 3 προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων και ένα πρόγραμμα eTwinning.

 

Πρόσθετες πληροφορίες