Εγγραφές μαθητών

 

0ι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 πραγματοποιούνται από ..... έως ..... 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων μαθητών είναι τα εξής:

  1. ................................................................................................
  2. ................................................................................................
  3. ................................................................................................

Πρόσθετες πληροφορίες